Cesta do minulosti

Historie lidstva je stará tisíce let. Za tu dobu prošla společnost velmi výraznými proměnami. Vedle sebe žily a žijí různé národy, které spolu někdy vedly boje, většinou ale vzájemně spolupracovaly. A právě z historických zkušeností národů i jednotlivců bychom se měli poučit, neboť minulost bývá klíčem k budoucnosti.

Projekt „Cesta do minulosti“ s registračním číslem CZ.1.07/1.2.12/02.0030, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, si klade za cíl přiblížit historii a mezilidské vztahy trochu jinak. Prostřednictvím her a tvořivých aktivit budou zúčastnění nenásilnou formou společně poznávat minulost a střetávání různých kultur (nejen) na území střední Moravy. Projekt by tak měl přispět k prevenci rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy a vzdělávání.
Projekt navazuje na aktivity Domu dětí a mládeže Olomouc v devadesátých letech, které byly velmi úspěšné, např. Cesta do pravěku či Setkání v klášteře. Aktivity jsou spojeny především s prožitkovou pedagogikou, výtvarnou činností, ale také pobytem v přírodě a rozvojem environmentálního chápání minulosti i přítomnosti.
„Ten, kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít.“ Georgie Santayana